Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo; xung kích, tình nguyện, dám dấn thân vào việc mới, việc khó; để sáng tạo trở thành một thói quen, một suy nghĩ thường trực trong mỗi bạn trẻ… ...